Reservfond

Reservfonden är enp ost i balansräkningen.

Reservfond är bundet eget kapital. I ett aktiebolag får reservfonden enbart användas till att täcka förlust, öka aktiekapitalet eller, efter tillstånd från Bolagsverket eller tingsrätten, för återbetalning till aktieägarna.

För aktiebolag är det frivilligt att göra avsättningar till reservfond. Före 1 januari 2006 var det obligatoriskt att göra avsättning till reservfond varje år.

För Ekonomiska föreningar var det fram till 1 juli 2016 obligatoriskt att varje år sätta av minst 5% av föreningens nettovinst före gottgörelser. Numera är avsättningen frivillig.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för reservfond - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.