Restvärdeavskrivning

Restvärdeavskrivning är en av två metoder för skattemässiga avskrivningar, den andra är räkenskapsenlig avskrivning.

Villkoren för att få göra räkenskapsenlig avskrivning är att företaget gör årsbokslut eller årsredovisning och att de skattemässiga avskrivningarna bokförs, därav namnet. Mindre företag, som inte gör årsbokslut, får istället använda reglerna om restvärdeavskrivning (restvärdemetoden).

Enligt restvärdemetoden får företaget göra årliga avskrivningar med högst 25 % på restvärdet, dvs det skattemässiga värdet på de inventarier som finns kvar i verksamheten i slutet av året. I och med att avskrivningen görs på restvärdet, blir inventarierna aldrig helt avskrivna, utan det blir en rullande redovisning. En maskin som köps för 10 000 kr är vid maximal avskrivning varje år nere i 563 kr efter 10 år, 31 kr efter 20 år och är först efter 35 år nere i under 50 öre. Detta är dock ointressant eftersom inventariekontot undan för undan fylls på med nya inventarieinköp.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för restvärdeavskrivning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.