Revisor

En revisor är en person som har till uppgift att granska hur styrelsen sköter en organisations förvaltning, där bland annat redovisningen ingår.

Syftet med revisionen är att tillvarata bl a ägarnas/medlemmarnas, anställdas och utomståendes (t ex långivares) intressen.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Vad gör egentligen en revisor? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.