Revisorsintyg

I vissa situationer krävs att revisorn i ett revisorsintyg intygar vissa förhållanden, exempelvis:

  • Att det finns förföljelserätt för att få tillgodoräkna sig stämpelskatt för dödade företagsinteckningar.
  • Att det eller de överlåtande bolagens tillgångar vid en fusion har överlämnats till det övertagande bolaget.
  • Att vid en apport yttra sig över att egendomen har överförts till bolaget, vilken egendom det är samt att egendomen är eller kan bli till nytta för bolaget.
  • Att revisorn yttrar sig över styrelsens redogörelse för skäl till vinstutdelning vid extra bolagsstämma.
Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för revisorsintyg - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.