Bokslut & årsredovisning / Så redovisar du företagets elstöd i bokslutet

Så redovisar du företagets elstöd i bokslutet

Faktagranskad artikel

Här går vi igenom hur du ska hantera elstödet till företag i bokslutet för 2023.

Publicerad: 2023-09-06

Elstödet till företag ska enligt både K2- och K3- regelverket redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. För företag med räkenskapsår som avslutas under 2023 och där Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen, ska alltså stödet bokföras som intäkt i bokslutet. Stödet behöver inte periodiseras.

För företag med räkenskapsår som avslutas under 2023, där inget beslut har fattats innan årsredovisningen upprättas, kan det bli aktuellt att lämna not med upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

En not om exceptionella intäkter och kostnader kan också behöva lämnas. Exceptionella intäkter och kostnader är intäkter och kostnader som på grund av sin storlek eller förekomst avviker markant från vad som normalt finns i företaget.

Elstödet bokförs som en övrig rörelseintäkt och är skattepliktigt.

Vill du lära dig mer om bokslut och årsredovisning rekommenderas vår praktiska handbok BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2. Finns som tryckt bok och som e-bok.