Bostadsrätt

Bostadsrätt är en form av nyttjanderätt som en medlem i en bostadsrättsförening har.

En bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten. Endast den som är medlem i föreningen får ha en bostadsrätt. En bostadsrätt räknas som lös egendom.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.