Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening med ändamål att upplåta lägenheter i föreningens hus åt medlemmarna.

För att föreningen ska kunna registreras hos Bolagsverket och därmed bli en juridisk person krävs att föreningen har minst tre medlemmar, att den har antagit stadgar och att styrelse och revisor utsetts.

Bostadsrättsförening – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för bostadsrättsförening - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.