Pantsättning av bostadsrätt

En bostadsrätt kan pantsättas på liknande sätt som en fastighet. Helt andra regler gäller dock som skyddar föreningen om det finns obetalda avgifter vilket gör bostadsrätter till sämre pantobjekt än fastigheter.

Det ska observeras att det är bostadsrätten, det vill säga rätten att förfoga över lägenheten, som pantsätts. Det är inte lägenheten i sig.

Bostadsrättshavarens make eller sambo måste godkänna pantsättningen om det är deras gemensamma bostad som pantsätts.

Bostadsrättsförening – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för pantsättning av bostadsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.