Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Deklaration / Dags för kontrolluppgifter – i vissa fall

Förenkla deklaration med fakta & mjukvara från Björn Lundén - Dags för kontrolluppgifter – i vissa fall  - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2020 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2021.  

Publicerad:
Arbetsgivares uppgifter

2019 var det sista året som alla arbetsgivare (med vissa undantag) skulle lämna årliga kontrolluppgifter. Numera lämnar de flesta arbetsgivare istället månadsuppgifter.

Arbetsgivare ska dock fortfarande lämna den årliga kontrolluppgiften KU10 (SKV 2300) för

  • ersättning till en anställd som de har ett socialavgiftsavtal med
  • ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp (23 650 kr inkomståret 2020) till en idrottsutövare under ett inkomstår (idrottsföreningar kan dock välja att i stället redovisa utbetalningarna i en arbetsgivardeklaration trots att de inte ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna)
  • ersättning som totalt understiger 1 000 kr till en anställd under ett inkomstår
  • ersättning som endast består av kostnadsersättningar, till exempel ersättning för tjänsteresor med egen bil som inte är högre än schablonbeloppet 18,50 kr per mil eller telefonersättning som motsvarar den anställdes kostnader för tjänstesamtal
  • ersättning som inte är underlag för skatteavdrag och något skatteavdrag har inte gjorts, t ex skattefria ersättningar till utländska experter med flera enligt beslut från Forskarskattenämnden.

Arbetsgivare som har betalat ut ersättning under 100 kr till en person under ett inkomstår behöver inte lämna kontrolluppgift (eller arbetsgivardeklaration) om det.

Andra kontrolluppgifter

Observera att kontrolluppgifter fortfarande måste lämnas för t ex ränta och utdelning. Kontrolluppgift ska även lämnas för investeraravdrag. Bostadsrättsföreningar ska lämna kontrolluppgift när en medlem har överlåtit en lägenhet.

Rätta felaktiga uppgifter

Det är viktigt att uppgifterna lämnas i tid så att de hinner förifyllas i deklarationerna. Om du upptäcker att en inlämnad uppgift är felaktig bör denna rättas senast 1 mars 2021. Uppgiften hinner då ändras innan den ska förifyllas i inkomstdeklarationen.