Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet är ett av tre inkomstslag i det svenska skattesystemet.

Till inkomstslaget räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt (varaktigt och med vinstsyfte) och självständigt. Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av kapital alltid till inkomstslaget näringsverksamhet.

I inkomstslaget näringsverksamhet är alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter avdragsgilla.

Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beskattas olika beroende på vilken företagsform det handlar om:

Aktiebolag och ekonomiska föreningar betalar bolagsskatt.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet betalar kommunal och statlig inkomstskatt samt egenavgifter.

• Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver passiv näringsverksamhet betalar kommunal och statlig inkomstskatt samt särskild löneskatt.

• Underskott i näringsverksamheten får sparas, utan tidsbegränsning, för att kvittas mot framtida överskott i näringsverksamheten.

I inkomstslaget näringsverksamhet är beskattningsåret alltid detsamma som räkenskapsåret.

Förenkla deklaration med fakta & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för inkomst av näringsverksamhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.