Deklaration / Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet

Faktagranskad artikel

Inkomst av näringsverksamhet är ett av tre inkomstslag i det svenska skattesystemet.

Publicerad: 2013-09-11

Till inkomstslaget räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt (varaktigt och med vinstsyfte) och självständigt. Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av kapital alltid till inkomstslaget näringsverksamhet.

I inkomstslaget näringsverksamhet är alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter avdragsgilla.

Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beskattas olika beroende på vilken företagsform det handlar om:

Aktiebolag och ekonomiska föreningar betalar bolagsskatt.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet betalar kommunal och statlig inkomstskatt samt egenavgifter.

• Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver passiv näringsverksamhet betalar kommunal och statlig inkomstskatt samt särskild löneskatt.

• Underskott i näringsverksamheten får sparas, utan tidsbegränsning, för att kvittas mot framtida överskott i näringsverksamheten.

I inkomstslaget näringsverksamhet är beskattningsåret alltid detsamma som räkenskapsåret.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du  bokföringen smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!