Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst är ett av tre inkomstslag i det svenska skattesystemet.

Med tjänst menas anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Inkomstslaget tjänst kan också beskrivas som ett restinkomstslag. Här hamnar alla inkomster och utgifter som inte beskattas i något av de andra två inkomstslagen (kapital och näringsverksamhet).

Det ställs högre krav för att få avdrag för kostnader i inkomstslaget tjänst än i inkomstslaget näringsverksamhet. Vissa avdrag är beloppsbegränsade. En del kostnader är avdragsgilla bara med den del som överstiger ett visst belopp. En del kostnader som kan tyckas vara viktiga för att kunna utföra ett arbete, får över huvud taget inte dras av. En allmän utgångspunkt vid avdragsfrågor i inkomstslaget tjänst är att arbetsgivaren ska stå för de kostnader som den anställde har i sitt arbete.

Överskott i inkomstslaget tjänst beskattas med kommunal och statlig inkomstskatt. Beskattningen är progressiv, dvs det relativa skatteuttaget ökar med inkomstens storlek. Det beror främst på att statlig inkomstskatt tas ut vid inkomster över brytpunkten.

I inkomstslaget tjänst tillämpas kontantprincipen och beskattningsåret är alltid detsamma som kalenderåret.

Förenkla deklaration med fakta & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för inkomst av tjänst - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.