Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Deklaration / Kolla in nyheterna i årets deklaration

LEI-koder för värdepappershandel

Snart är det deklarationsdags och vi har därför sammanställt en lista med några av de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationen 2022. Vi tar också upp en del ändringar på några utvalda deklarationsblanketter. 

Publicerad:
Nya skatteregler som påverkar deklarationen
 • Utökat RUT-avdrag
  RUT-avdraget utökades med fyra nya tjänster i januari 2021. Taket för RUT-avdraget har också höjts till 75 000 kr per person och beskattningsår.

Läs mer här

 • Skattereduktion för grön teknik
   Bidraget för solceller mm har slopats för privatpersoner och en skattereduktion för installation av grön teknik har införts i stället. Både material och arbete får räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Läs mer här

 • Slopad schablonintäkt på uppskov
  Från och med 1 januari 2021 är schablonräntan på uppskov slopad. Detta gäller både befintliga och framtida uppskov.
  Läs mer här
 • Skattereduktion på förvärvsinkomster
  En skattereduktion på förvärvsinkomster som i regel kommer att uppgå till 1 500 kr för 2021. Skattereduktionen ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kr/år.
  Läs mer här
 • Tillfällig skattereduktion pga pandemin
   En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster på grund av coronapandemin gäller under beskattningsåren 2021 och 2022. Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och utgå för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.
  Läs mer här

 • Höjning av det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år  

  Det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång har höjts. Höjningen är ett led i strävan att få bort skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster. Ändringen innebär att grundavdragsbeloppet har höjts för personer som vid beskattningsårets utgång har fyllt 65 år och har inkomster mellan ca 213 000 och 1 418 000 kr. Vid inkomster över 1 418 000 kr minskas det förhöjda grundavdraget eftersom avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att skatten på dessa inkomster är högre för personer under 65 år.

Nyheter i deklarationsblanketterna
 • Det finns ett nytt fält på INK1 för skattereduktion vid installation av grön teknik.
 • På blankett K2 har det tillkommit ett kryssfält vid avsnittet för årlig uppgift som de som har ersättningsbostad utomlands måste lämna. Blanketten har också fått nya fält för att lättare kunna identifiera ersättningsbostaden (organisationsnummer samt lägenhetsbeteckning).

 • Blanketterna K5 och K6 har fått en kryssruta för att upplysa om att fastigheten sålts genom tvångsförsäljning.
 • Blankett N9 har fått tre nya fält A.3, E.6, G.3 samt två kryssfält för att visa vald regel vid avsnitt E.
 • Blanketterna K10, K10A, N3A och K12 har fått ett nytt kryssfält för utländskt bolag.
 • Blankett N3A har ett nytt fält (83.a) för tillgodoförd expansionsfondsskatt 1,4%.

Observera att följande regler inte gäller förrän vid nästa deklaration (2023 för fysiska personer):

 • Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning.
 • Ytterligare en förstärkning av jobbskatteavdraget, med fokus på låg- och medelinkomsttagare.
 • Sänkt skatt för pensionärer genom en höjning av grundavdraget för personer över 65 år.
 • Beloppsgränsen höjs från 6 000 kr till 12 000 kr, vilket innebär att skattereduktionen för gåvor som mest kan uppgå till 3 000 kr.

Skattereduktionen för inköp av inventarier under 2021 påverkar varken bokslutet eller inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2021. Det är först i bokslutet som avslutas 31 december 2022 (eller senare, vid brutet räkenskapsår) som skattereduktionen kommer att tillgodoräknas.

Tänk på att: 
 • Fördela ränteavdrag och ROT-/RUT-avdrag mellan makar.
 • Kom ihåg att Skatteverkets hjälpblanketter inte ska lämnas in, de används för att beräkna t ex avskrivningar, ränterfördelning och expansionsfond mm. 
 • Blanktecken i fältet för organisations-/personnummer kan ge felmeddelande vid filöverföring.