Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Deklaration / Kolla in nyheterna i årets deklaration

LEI-koder för värdepappershandel

Snart är det deklarationsdags och vi har därför sammanställt en lista med några av de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationen 2021. Vi tar också upp en del ändringar på några utvalda deklarationsblanketter. 

Publicerad:
Nya skatteregler som påverkar deklarationen
 • Det särskilda grundavdraget höjs för personer fyllda 65 år vid årets ingång
  Höjningen innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 9 700 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 32%).  
 • Värnskatten slopas
  Från och med beskattningsåret 2020 är värnskatten slopad, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt på inkomster som överstiger den övre brytpunkten. Slopandet innebär att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt har försvunnit och att det endast blir 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger skiktgränsen.
 • Skattefrihet för måltidsgåvor i vissa fall
  Måltidsgåvor ska inte beskattas under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan något krav på motprestation.
  Läs mer här
 • Skattereduktion för boende i glesbygd
  En regional skattereduktion på 1 675 kr per beskattningsår för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och vissa kommuner i nordvästra Svealand. Skattereduktionen ska endast avräknas mot kommunal inkomstskatt.
  Läs mer här
 • Blanketterna K5, K6 och K9 har kompletterats med fält för beräkning av takbelopp för uppskov. Ändringen gäller enbart försäljningar från och med 1 juli 2020.
 • Blankett INK3SU delas upp i två blanketter – INK3SUS för Stiftelser, och INK3SUF för föreningar och trossamfund. INK3R har redigerats för att bli mer pedagogisk.
 • Särskild uppgift 1 (SU1) är en ny blankett som ska lämnas in för begränsat skattskyldiga som tidigare bedrivit verksamhet i Sverige men som flyttar ut verksamheten inom EU. De behöver inte omedelbart föra tillbaka periodiseringsfond eller ersättningsfond under vissa förutsättningar.
 • På blankett N9 har formuleringen i punkt 2 ändrats och hänvisar till avdragsutrymmet istället för faktiskt avdrag för årets negativa räntenetto.

Observera att följande regler inte gäller förrän vid nästa deklaration (2022 för fysiska personer):

 • Utökat RUT-avdrag.
 • Skattereduktion för grön teknik.
 • Slopad schablonintäkt på uppskov.
 • Skattereduktion på förvärvsinkomster.
 • Förslaget om skattereduktion för inköp av inventarier.
Tänk på att: 
 • Fördela ränteavdrag och ROT-/RUT-avdrag mellan makar.
 • Kom ihåg att Skatteverkets hjälpblanketter inte ska lämnas in, de används för att beräkna t ex avskrivningar, ränterfördelning och expansionsfond mm. 
 • Blanktecken i fältet för organisations-/personnummer kan ge felmeddelande.