Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Föreningar / Amorteringskrav från 1 juni 2016

LEI-koder för värdepappershandel

Nu är beslutet fattat som innebär amorteringskrav på nya bolån. Det innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. 

Publicerad:

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet. Detta innebär att Finansinspektionen (FI) kan reglera hur amorteringskravet ska se ut i detalj.

För att minimera risken att detta påverkar nyproduktion av bostäder, är lån gällande nyproduktion undantagna under 5 år. Undantag får också göras om särskilda skäl föreligger, t ex närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa.

Lagändringen trädde i kraft 1 maj 2016 och FI:s förslag till föreskrifter om krav på amortering, föreslås gälla från och med 1 juni 2016.

Föreskrifterna innebär att nya bolån som överstiger en belåningsgrad på över 70% ska amorteras ned med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet/år. Lån med en belåningsgrad mellan 50% och 70% ska amorteras med minst 1% per år. Bostaden får omvärderas vart femte år, eller om det skett en avsevärd förändring, och det begreppet omfattar inte vanliga renoveringar av t ex kök och badrum. Tilläggslån – om du t ex ska renovera din bostad – innebär inte att hela lånet räknas som ett nytt lån, den delen ska istället amorteras på 10 år.