Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma är en föreningsstämma som under vissa förhållanden ska hållas utöver den ordinarie föreningsstämman.

Extra föreningsstämma i en ekonomisk förening ska hållas

• när styrelsen tycker att det behövs

• när någon av föreningens revisorer skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför

• när minst en tiondel av alla medlemmar skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför.

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra föreningsstämma när något viktigt ska hända i föreningen. Det kan t ex vara när föreningen ska fusioneras (se fusion) eller likvideras (se likvidation) eller något annat som styrelsen inte själv vill eller vågar ta beslut om. När revisorn eller medlemmar begär det, måste styrelsen kalla till extra föreningsstämma senast inom 14 dagar efter att begäran kommit in till föreningen.

Om styrelsen låter bli att kalla till föreningsstämma, trots att den ska göra det, kan någon styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon av medlemmarna anmäla detta till länsstyrelsen, som då genast på föreningens bekostnad ska sammankalla stämman.

Föreningar  – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Björn Lundén - Ordförklaring för extra föreningsstämma - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.