Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Föreningar / Fastighetsskatt för ideell förening

Fastighetsskatt för ideell förening

Föreningar  – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Björn Lundén - Fastighetsskatt för ideell förening - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Måste allmännyttiga ideella föreningar betala fastighetsskatt? 

Publicerad: 2019-03-18
Svar:

En ideell förening som äger en fastighet som har ett taxeringsvärde ska betala fastighetsskatt. Det gäller oavsett om föreningen betalar inkomstskatt eller inte. Men de flesta, eller väldigt många, föreningar som äger en fastighet betalar ändå ingen fastighetsskatt eftersom deras fastigheter klassas som specialbyggnader. Som specialbyggnader brukar följande räknas:

  • Försvarsbyggnader
  • Vårdbyggnader
  • Bad- sport- och idrottsanläggning
  • Skolbyggnader
  • Kulturbyggnader (teater, bio, museer mm)
  • Ecklesiastikbyggnader (kyrkor och liknande)
  • Allmänna byggnader (staten, kommunen eller landstinget och som används för förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet samt fritidsgård).

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!