Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Föreningar / Fastighetsskatt för ideell förening

LEI-koder för värdepappershandel

Måste allmännyttiga ideella föreningar betala fastighetsskatt? 

Publicerad:
Svar:

En ideell förening som äger en fastighet som har ett taxeringsvärde ska betala fastighetsskatt. Det gäller oavsett om föreningen betalar inkomstskatt eller inte. Men de flesta, eller väldigt många, föreningar som äger en fastighet betalar ändå ingen fastighetsskatt eftersom deras fastigheter klassas som specialbyggnader. Som specialbyggnader brukar följande räknas:

  • Försvarsbyggnader
  • Vårdbyggnader
  • Bad- sport- och idrottsanläggning
  • Skolbyggnader
  • Kulturbyggnader (teater, bio, museer mm)
  • Ecklesiastikbyggnader (kyrkor och liknande)
  • Allmänna byggnader (staten, kommunen eller landstinget och som används för förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet samt fritidsgård).