Företagande / Ökad möjlighet till a-kassa vid vilande företag

Ökad möjlighet till a-kassa vid vilande företag

– förlängning av de tillfälliga reglerna 
Faktagranskad artikel

I våras beslutade regeringen om en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Nu är det beslutat att dessa tillfälliga förändringar förlängs så att de även gäller under 2021. 

Publicerad: 2021-01-04
Undantag från femårsregeln

Ändringen innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som innebar att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet infördes. Enligt den ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten, t ex uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!