Överpris

Överpriset är den positiva skillnaden mellan köpeskillingen och egendomens marknadspris. Om en delägare i ett fåmansföretag (eller en närstående till denne) säljer något till överpris till sitt fåmansföretag beskattas delägaren för överpriset som lön (om delägaren anses bedriva aktiv näringsverksamhet) respektive utdelning (om delägaren anses bedriva passiv näringsverksamhet).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för överpris - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.