Överutdelning

Överutdelning är den del av utdelningen från ett fåmansaktiebolag som ligger över gränsbeloppet för utdelning.

Överutdelning är en speciell typ av tjänsteinkomst som:

• inte ingår i underlaget för socialavgifter

• ingår i underlaget för grundavdrag men som något grundavdrag inte får dras av från

• inte ingår i underlaget för allmän pensionsavgift

• inte ingår i underlaget för pensionsgrundande inkomst

• inte ingår i underlaget för sjukpenninggrundande inkomst.

Överutdelning beskattas alltså lindrigare än andra förvärvsinkomster (t ex löneuttag) men är inte avdragsgill för bolaget.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för överutdelning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.