Överutdelning

Överutdelning är den del av utdelningen från ett fåmansaktiebolag som ligger över gränsbeloppet för utdelning.

Överutdelning är en speciell typ av tjänsteinkomst som:

• inte ingår i underlaget för socialavgifter

• ingår i underlaget för grundavdrag men som något grundavdrag inte får dras av från

• inte ingår i underlaget för allmän pensionsavgift

• inte ingår i underlaget för pensionsgrundande inkomst

• inte ingår i underlaget för sjukpenninggrundande inkomst.

Överutdelning beskattas alltså lindrigare än andra förvärvsinkomster (t ex löneuttag) men är inte avdragsgill för bolaget.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.