Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Företagande / A-kassa – mindre vila för vilande företagare

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - A-kassa – mindre vila för vilande företagare - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs.

Publicerad:

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs.

Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Man ska alltså kunna vara lite aktiv trots att man lagt företaget vilande.

Enligt den nya bestämmelsen blir det tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen börjar gälla 1 juli 2020 och upphör att gälla 1 januari 2021.