ABC-kalkyl?

ABC-kalkyl är en förkortning för Activity-based costing, en modern variant av självkostnadskalkyl. En ABC-kalkyl bygger på de aktiviteter som krävs för att produkten ska kunna produceras. De olika aktiviteterna, t ex tillverkning och planering, värderas och belastar sedan produkten.

Metoden har utvecklats av amerikanska företagsekonomer, som en del i ett större managementsystem (företagsstyrningssystem).

ABC-kalkylering förekommer främst i större företag då metoden är kostsam att införa.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Vad är ABC-kalkyl? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.