Absorption?

En absorption är en form av fusion som innebär att ett eller flera bolag överlåts till ett befintligt, övertagande bolag. Bolag som överlåtits absorberas av (går upp i) det övertagande bolaget. Absorption kan göras på två sätt:

• av ägarmässigt oberoende bolag

• av helägda dotterbolag och moderbolag (se koncern).

En fusion kan också genomföras genom kombination.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Vad är absorption? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.