Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Företagande

LEI-koder för värdepappershandel

Här kan du läsa om vad en affärsplan bör innehålla samt kostnadsfritt ladda ner en mall för affärsplan du kan utgå från när du ska upprätta din plan. 

Publicerad:

I en affärsplan beskriver du företagets verksamhet och affärsmål samt vad företaget planerar att göra för att nå dessa mål. Längre ner på sidan kan du ladda hem en gratis mall för affärsplan.

Viktig för nyföretagare

För nyföretagare kan det vara viktigt att ta fram en genomarbetad affärsplan. Dels för att kunna analysera styrkor och svagheter i affärs­idén, dels för att banker och andra finansiärer ska kunna ta ställning till verksamhetens framtida lönsamhet.

...och som styrmedel i verksamheten

En affärsplan kan även användas efter det att verksamheten är igång. Denna fungerar då oftast som ett av flera interna styrdokument.

Styrningen kan beskrivas i följande steg:
1. Affärsidé – varför företaget finns till
2. Mål – resultat man vill uppnå
3. Strategier – vägval för att nå målen
4. Affärsplan – (verbal) handlingsplan för att verkställa strategierna
5. Budget – ekonomisk handlingsplan

Affärsplanens innehåll

Affärsplanen ska vara faktarik och seriös men samtidigt lättläst och intresseväckande. Innehållet varierar mellan olika affärsplaner men följande punkter återfinns ofta:

 • affärsidé
 • ägarna och deras kompetens
 • styrelse och företagsledning
 • bransch
 • produkter
 • marknad
 • konkurrenter
 • kunder
 • marknadsföring och försäljning
 • leverantörer
 • finansieringsanalys
 • risker och möjligheter
 • framtidsprognoser och budgetar
 • visioner.
Anpassas efter syftet

En affärsplan kan som nämnts ovan ha olika syften. Har affärsplanen framtagits i syfte att finna en finansiär för hela företaget måste innehållet och formuleringarna anpassas efter detta syfte. Personer som läser en affärsplan gör det med olika ögon: bankdirektörer, styrelseledamöter och medarbetare studerar affärsplaner utifrån sina skilda utgångspunkter.

Vidare kan affärsplaner utformas olika beroende på i vilket utvecklingsskede ett företag befinner sig. I ett uppstartsskede läggs tyngdpunkten vid de processer som krävs för att få igång företaget. I ett senare skede förskjuts fokus mot marknadsföring, försäljning och distribution. Står företaget inför en stor omställning av produktionen kommer det att bli huvudnumret – för att nu nämna några
exempel.

Exempel på affärsplan / mall för affärsplan

Vi har tagit fram ett exempel på en affärsplan för nyföretagare som kan fungera som en mall när du ska göra en affärsplan för din verksamhet. Mallen är kostnadsfri och kan laddas hem via länken nedan.

Här kan du ladda ner ett exempel på affärsplan / mall för affärsplan