Arbetande kapital

Arbetande kaptital är den delen av företagets kapital som inte finansierats av räntefria krediter (räntefria krediter är t ex leverantörsskulder och kortfristiga skatteskulder). Omvänt kan det alltså beskrivas som den del av kapitalet som finansierats av räntekrävande kapital.

Arbetande kapital beräknas som summa tillgångar minus räntefria skuldposter.

Begreppet används främst vid nyckeltalsberäkningar (se nyckeltal) och kallas även sysselsatt kapital.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för arbetande kapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.