Avbetalningsköp mellan näringsidkare

Avbetalningsköp mellan näringsidkare regleras i lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare, som gäller för köp av varor när betalningen ska göras i form av delbetalningar. Minst en delbetalning ska göras efter att köparen mottagit varan. Köp där säljaren ger kredit med hela köpeskillingen, och denna ska betalas helt och hållet på en gång efter leveransen (exempelvis vid vanlig fakturering) omfattas inte av lagen.

Säljaren måste dessutom ha förbehållit sig rätten att återta varan om köparen inte betalar i rätt tid. Detta kallas återtagandeförbehåll.

Även om avtalet betecknats som ett hyresavtal, gäller lagen om avbetalningsköp om det i slutänden är meningen att hyresmannen ska bli ägare till varan.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för avbetalningsköp mellan näringsidkare - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.