30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Företagande / Avdrag för särskild löneskatt

LEI-koder för värdepappershandel

Ett aktiebolag har betalat premier för tjänstepensionsförsäkringar för bolagets ägare. Eftersom ägaren inte tog ut någon lön (varken under året eller året före) så fick bolaget inte dra av premierna. Får bolaget dra av den särskilda löneskatten på dessa (ej avdragsgilla) pensionspremier? 

Publicerad:
Svar:

Ja, den särskilda löneskatten får ändå dras av. Begränsningen i avdragsrätten gäller enbart premierna för pensionsförsäkringarna.