Avkastning

Med avkastning menas vinst på satsat kapital. För t ex aktier kan avkastningen bestå av både utdelning och värdetillväxt. Avkastning uttrycks vanligen i procent. Ett vanligt nyckeltal för att mäta avkastning är avkastning på eget kapital.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för avkastning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.