Avkastningsvärdemetoden

Avkastningsvärdemetoden är en metod som används vid företagsvärdering.

Avkastningsvärdemetoden innebär att man först fastställer bolagets vinst (vinsten brukar definieras som det belopp som kan tas ut ur ett företag utan att reducera företagets förmåga att skapa vinst i framtiden). De framtida vinsterna kapitaliseras (se kapitalisering) sedan till ett nuvärde efter en lämplig räntesats.

Företaget A ger en uthållig vinst på 1,6 milj kr per år. Vinsten räknas efter att ägaren tagit ut en rimlig lön. En köpare som vill ha en avkastning på 20% på sitt satsade kapital är då beredd att betala 1 600 000/0,2 = 8 milj kr för företaget. Då får köparen 20% avkastning varje år. En köpare som nöjer sig med 10% avkastning kan betala 16 milj kr för samma företag.

Andra metoder vid företagsvärdering är cash-flowmetoden och substansvärdemetoden.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för avkastningsvärdemetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.