Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring innebär att att två eller fler avtalsparter har kommit en bit på väg och är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal. Läs mer under letter of intent.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för avsiktsförklaring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.