Benchmarking

Benchmarkning är en form av konkurrentanalys som går ut på att man studerar hur de bästa inom ett område gör och utifrån det drar lärdomar som utnyttjas i den egna verksamheten.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för benchmarking - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.