Bidragskalkyler

Bidragskalkyler är en av två typer av produktkalkyler. Den andra är självkostnadskalkyl.

Produktkalkyler som bygger på bidragsmodellen använder en ofullständig kostnadsfördelning. Detta förenklar kalkylarbetet, men innebär samtidigt att man inte får tillgång till hela kostnadsbilden.

Vid större ekonomiska beslut brukar man därför föredra självkostnadskalkyler.

Bidragskalkyler kan dock användas i de flesta företag för mer vardagliga produktions- och prissättningsbeslut.

Bidragskalkylering bygger på begreppen särintäkter och särkostnader, dvs intäkter och kostnader som direkt hör till produkten i fråga. Skillnaden mellan produktens särintäkt och särkostnad kallas täckningsbidrag (TB). Summan av samtliga produkters täckningsbidrag kallas totalt täckningsbidrag (TTB).

Det totala täckningsbidraget ska täcka företagets samkostnader (kostnader som inte tydligt och direkt kan hänföras till produkterna). Dessutom ska bidraget räcka till en tillräckligt stor vinst för att säkra företagets fortlevnad.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för bidragskalkyler - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.