Företagande / Bilförmån för närstående

Bilförmån för närstående – vem beskattas?

Faktagranskad artikel

En fåmansföretagare funderar på att låta bolaget leasa en bil men eftersom det är hustrun som kommer att köra bilen, vill han att hon ska beskattas för bilförmånsvärdet. Men det fungerar väl inte? Hon är inte delägare och tar inte ut någon lön. 

Publicerad: 2019-03-11
Svar:

I detta fall är det avgörande om hustrun arbetar i företaget eller inte. Om hon arbetar i företaget kan hon själv beskattas för lön från bolaget – denna ersättning kan vara i form av en förmån (t ex en bilförmån). När det gäller lön till medhjälpande make så måste den vara marknadsmässig – är den högre beskattas företagsledaren för överskjutande lön. Om lönen (värdet på bilförmånen i det här fallet) till medhjälpande make är högre än 90 kr/timme bör man i deklarationen förklara vad denna högre timersättning baseras på. Givetvis kan lönen vara högre än 90 kr – det beror på vilka arbetsuppgifter som utförs. Men om hon inte alls arbetar i företaget, så kan hon heller inte beskattas för bilförmån – då måste ägaren beskattas för denna, även om det är makan som nyttjar bilen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!