Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett nyckeltal som visar hur stor andel av försäljningen som återstår för att täcka löner, övriga rörelsekostnader, ränta och vinst.

Så beräknas bruttomarginalen

Bruttomarginalen beräknas som bruttovinsten i förhållande till försäljningen. Bruttovinsten är försäljningsintäkter minus de direkta kostnaderna för verksamheten, t ex varuinköp, material och legoarbeten. Dessa kostnader är i princip alltid rörliga.

Bruttomarginal = Bruttovinst / Försäljning 

Mest intressant i handelsföretag 

Nyckeltalet bruttomarginal är mest intressant i rena handelsföretag eftersom talet visar marginalen efter varukostnaderna, men det används även i andra företag.

Bra med hög bruttomarginal

Bruttomarginalen varierar mycket mellan olika branscher. Det finns alltså ingen tumregel som anger vilken nivå nyckeltalet ska ligga på. Det går däremot att säga att ju högre bruttomarginal, desto bättre.

Bruttomarginalen påverkas främst av företagets egen prissättning och av inköpspriserna. Bruttomarginalen beräknas i de flesta fall mot företagets huvudintäkter. Man bortser här från de övriga intäkterna.

Läsa mer   

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.


Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för bruttomarginal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.