Bunden ränta

Bunden ränta är låst över en viss tid, t ex två eller fem år.

En bunden ränta gäller oavsett vad som händer med marknadsräntan. Räntan kan bindas när lånet tas upp eller senare. Jfr rörlig ränta.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.