Debiteringsgrad

Debiteringsgrad är ett viktigt nyckeltal i tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetad tid.

Nyckeltalet visar hur stor andel av de anställdas arbetade tid (för vilken lön har betalats) som har debiterats kunderna. Mätningarna kan göras på total nivå för hela företaget eller på individuell nivå, dvs att debiteringsgraden för varje medarbetare mäts.

Debiteringsgrad = Debiterbar tid/Totalt arbetad tid

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för debiteringsgrad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.