Direktinvestering

  1. en direktinvestering kan vara en investering där någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt skaffar sig ett ägande på 10 procent eller mer av aktier, andelar eller röster i en verksamhet i ett annat land, eller

2. en finansiell investering som direkt medför ett kontrollerande ägarinflytande i ett företag.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för direktinvestering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.