Företagande / Due diligence

Due diligence – företagsanalys

Faktagranskad artikel

 En due diligence är en grundlig analys av ett företag före köp.

Publicerad: 2020-01-07
Information om ett företag

Den som tänker köpa ett företag gör ibland en omfattande analys av företagets förhållande i olika avseenden. Denna undersökning brukar kallas due diligence. Syftet med undersökningen är att få information om det aktuella företaget för att få underlag för sitt beslut om företagsförvärvet samt priset och villkoren för köpet.

Undersökning av företaget

En due diligence kan bestå i att granska företagets redovisning och kontrollera om den är korrekt. Även företagets marknadsposition och samarbetspartners kan utredas och analyseras. Köparen kan också gå igenom viktiga befintliga avtal.

Sedan parterna kommit överens om att en due diligence ska ­genom­föras, brukar köparen presentera en lång lista på det han vill undersöka. Säljaren har att ta ställning till vilken information han vill lämna och vilken insyn han vill tillåta. Säljaren måste försäkra sig om att köparen hemlighåller och inte utnyttjar den information om företaget som han får. Köparen och säljaren kan ingå ett avtal om att köparen har tystnadsplikt om den information han får om företaget.

Säljaren måste medverka vid en due diligence

Eftersom det är säljaren som ska få fram nödvändig information och besvara frågor etc, måste säljaren se till att köparen får den tid och de resurser han behöver. Säljaren måste också se till att externa resurser som exempelvis företagets revisor och advokat finns tillgängliga.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!