Dumpning

Dumpning innebär att ett företag med stora ekonomiska resurser kraftigt sänker sina priser (ofta på en utländsk marknad) i syfte att försvåra för andra aktörer på samma marknad.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för dumpning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.