Duration

Duration är ett riskmått som tar hänsyn till en obligations löptid och kupongränta. Kortare löptid och högre kupongränta ger lägre duration. Duration kan också ses som en obligations genomsnittliga återstående löptid.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.