Duration

Duration är ett riskmått som tar hänsyn till en obligations löptid och kupongränta. Kortare löptid och högre kupongränta ger lägre duration. Duration kan också ses som en obligations genomsnittliga återstående löptid.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för duration - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.