Ekonomi

Ekonomi är ett samlingsbegrepp för anskaffning, förvaltning och användning av materiella värden. Ofta definieras ekonomi som hushållning med knappa resurser. En närliggande definition är att ekonomi är vetenskapen om hushållning och förvaltning. Se även företagsekonomi och nationalekonomi.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för ekonomi - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.