Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en sammanfattande benämning på all den ekonomiska information som samlas in om företaget och som kan vara till hjälp för att planera och styra företagets verksamhet. Informationen kan exempelvis hämtas från företagets externa och interna redovisning, produktkalkyler och budgetering.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för ekonomistyrning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.