Enkelt bolag

Ett enkelt bolag uppkommer när två eller flera fysiska eller juridiska personer avtalar om att tillsammans driva ett visst företag eller en viss verksamhet som inte är ett handelsbolag. Det enkla bolaget är inte någon juridisk person och kan därmed inte registreras hos Bolagsverket. Vill man skydda ett företagsnamn för den gemensamma verksamheten får någon av partnerna registrera detta i sitt namn. . För ingångna avtal ansvarar vanligtvis endast de bolagsmän som ingått avtalet.

En annan benämning är konsortium.

För dig som vill läsa mer rekommenderar vi vår bok Enskild firma.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.