Företagande / Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor?

Förenklade regler vid försäljning av begagnade varor och vid gåvor?  

– utredning ska titta närmare på möjligheterna 
Faktagranskad artikel

Regeringen har beslutat att momsreglerna vid handel med begagnade varor och vid gåvor ska utredas. Utredningen ska titta närmare på om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för företag som vill skänka varor till välgörenhet.

Publicerad: 2024-02-27
Krångliga regler försvårar grön omställning

Regeringen anser att om vi ska klara den gröna omställningen, så måste vi bli bättre på att använda produkter på ett mer effektivt och hållbart sätt. Därför behöver vi en väl fungerande marknad för begagnade varor och ökade incitament att skänka varor som annars skulle kasseras.

Dagens momsregler upplevs som krångliga för företag som säljer begagnade varor. Det kan också vara svårt för ett företag som vill skänka varor till en hjälporganisation att förutse om moms ska redovisas för varan som lämnar företaget. Regeringen har därför fattat beslut om att en utredare ska se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor för att göra reglerna enklare och mer förutsebara.

Underlätta försäljningen av begagnade varor

En beskattningsbar person som handlar med begagnade varor kommer i regel i kontakt med vinstmarginalmoms. Då beskattas skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris – vinstmarginalen – istället för försäljningspriset.

Vinstmarginalen beräknas enligt huvudregeln på varje vara för sig. I vissa fall får dock så kallad förenklad vinstmarginalmoms användas (klumpmetod). Då beräknas skatten på skillnaden mellan den sammanlagda inköpssumman och den sammanlagda försäljningssumman under en redovisningsperiod. Det finns dock begränsningar för när den förenklade vinstmarginalmomsen får användas.

Kan den förenklade metoden användas oftare?

Frågan är om förenklad vinstmarginalmomsen kan tillämpas i större utsträckning i syfte att minska den administrativa bördan för momspliktiga återförsäljare och på så vis underlätta försäljningen av begagnade varor?

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar.

Förtydliga momsreglerna vid gåvor

För företag som vill skänka varor till hjälporganisationer eller liknande på grund av att varorna inte går att sälja, exempelvis för att datumet är nära bäst före-datum eller sista förbrukningsdag, kan marknadsvärdet vara lågt eller noll kr. I vissa fall är det dock svårt att bedöma marknadsvärdet och därmed också vilka konsekvenserna av gåvan blir. Det kan även finnas situationer när man vill skänka varor som i och för sig kan gå att sälja, men där alternativet till att skänka varorna inte är att sälja dem utan att kassera dem.

Momsreglerna kan i dessa fall innebära att varor som skulle kunna komma till användning i stället kasseras. Tydligare och enklare regler skulle därför kunna öka incitamenten att skänka varor till hjälporganisationer och liknande, i stället för att varorna kasseras. På detta sätt kan företagens administrativa kostnader minskas och samhällsnyttan ökas, t ex genom hjälp till utsatta människor och mer hållbar resursanvändning.

Ska presenteras våren 2025

Utredningen ska redovisas senast 31 mars 2025.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!