Företagande / Entreprenörsansvar i byggbranschen

Entreprenörsansvar i byggbranschen

Faktagranskad artikel

Bygg- och anläggningsbranschen går som tåget, men brottas också med utmaningar gällande fusk och kriminalitet. För att komma tillrätta med problemen och försvåra för oseriösa aktörer inom branschen införs ett entreprenörsansvar för lönefordringar. De nya reglerna gäller från 1 januari 2019. 

Publicerad: 2019-03-09
Vad innebär entreprenörsansvar?

Entreprenörsansvaret innebär att en anställd i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön från sin arbetsgivare ska kunna få betalt av det företag som anlitat den anställdes arbetsgivare. Om inte heller det företaget betalar den anställdes lön kan den anställde vända sig till huvudentreprenören som då tvingas ta över ansvaret för att betala ut lönen.

Den entreprenör som tvingas betala ut lön till andras anställda kan kräva ersättning från den anställdes arbetsgivare.

Arbetstagaren har rätt till information

De nya reglerna innebär också att arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Detta för att veta vem de ska vända sig till för att kunna gå vidare med sitt krav på lön. Om informationsskyldigheten bryts kan det leda till skadestånd.

Områden för entreprenörsansvar

Entreprenörsansvaret ska gälla inom bygg- och anläggningsverksamhet där byggnader eller anläggningar uppförs, sätts i stånd, underhålls, byggs om eller rivs.

Den enda gången det ska vara möjligt att frångå entreprenörsansvaret är om det avtalas i centralt slutna kollektivavtal. Det ska alltså inte gå att avtala med de anställda om att den här regeln inte ska gälla.

Reglerna kommer gälla entreprenadavtal som ingås efter detta datum.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!