Företagande / Etableringsjobb för fler i arbete

Etableringsjobb för fler i arbete

– kan införas under första halvåret 2022
Faktagranskad artikel

För att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända finns förslag om att införa så kallade etableringsjobb. 

Publicerad: 2021-11-17

Etableringsjobb är en ny subventionerad anställning som innebär att den anställdes lön ska betalas ut dels av arbetsgivaren, dels som en ersättning från staten. Den statliga ersättningen ska alltså gå direkt till den anställde istället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till den anställde och sedan får ersättning för en del av lönen från staten.

Bygger på ett förslag från 2018

Den nya modellen bygger på ett förslag från LO, Unionen och Svenskt Näringsliv från 2018. Tanken var att etableringsjobben skulle införas redan 2019 men det har blivit försenat ett flertal gånger. Men nu är dags igen och om regeringen får igenom sin budget så ska etableringsjobb införas under första halvåret 2022.

Endast för arbetsgivare med kollektivavtal

Etableringsjobb kommer dock enbart att vara möjligt för arbetsgivare med kollektivavtal.

Etableringsjobb räknas som ett statligt stöd enligt EU:s regler och regeringen behöver därför få stödet godkänt av EU-kommissionen. Regeringen har nu skickat in en ansökan för att få stödet prövat av EU-kommissionen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!