Förädlingsvärde

Med förädlingsvärde menas värdet av ett företags produktion minus kostnader för inköp av råvaror, bränsle och halvfabrikat. Man kan också uttrycka förädlingsvärdet som det mervärde som förädlingsarbetet medför.

Gunnars Hemslöjd HB köper in virke för 100 kr och skruv för 20 kr. Av virket och skruvarna tillverkar Gunnar en bokhylla som han säljer för 400 kr. Förädlingsvärdet av Gunnars arbete är 280 kr (400 – 120).

I samband med produktkalkylering används ibland nyckeltalet förädlingsvärde per anställd.

Förädlingsvärdet per anställd = omsättning – kostnader för köpta varor och tjänster/medelantalet årsanställda.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för förädlingsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.