30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Företagande / Företagsakuten förlängs igen

LEI-koder för värdepappershandel

Det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten föreslås förlängas under 2021 så att utlåning som sker efter 31 december 2020 kan omfattas.  Programmet är tänkt att göra det lättare för små och medelstora företag att låna pengar.

Publicerad:

Företagsakuten lanserades under våren 2020 för att stödja näringslivet under den pågående pandemin. Då det råder fortsatt osäkerhet kring det ekonomiska läget vill regeringen förlänga stödet så att kreditgarantier kan lämnas till och med den 30 juni 2021. 

Staten delar garantirisken med bankerna

Staten tar 70% av risken för lånet. Att staten delar garantirisken med bankerna kan göra det lättare för företagen att få lån. Fram till den 27 november hade 2,4 miljarder kr lånats inom programmet, fördelat på 684 lån.

Kreditgarantier om 50 miljarder kr

Enligt förslaget ska kreditgarantier om sammanlagt högst 50 miljarder kr under 2021 få ställas ut till kreditinstitut som verkar i Sverige. Detta är en halvering jämfört med nuvarande garantiram på 100 miljarder kr.