Företagsförsäkring

Med företagsförsäkring menas en försäkring som skyddar företag mot exempelvis avbrottsförluster, egendomsskador och skadeståndsrisker. På marknaden finns det paketförsäkringar som innefattar flera olika slags försäkringar. För företag brukar dessa paketförsäkringar kallas just företagsförsäkringar. Företagsförsäkringen brukar innehålla vissa grundförsäkringar. Till denna kan näringsidkaren sedan teckna tilläggsförsäkringar.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för företagsförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.