Företagshälsovård

Förebyggande hälsovård enligt lagen om företagshälsovård.

Målet med företagshälsovård är en sund och trygg arbetsmiljö, en välfungerande arbetsgemenskap, att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar, att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga samt att främja hälsan.

Förmån av fri företagshälsovård är en skattefri förmån, och kostnaderna är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Så här definierar Skatteverket vad som skattemässigt menas med företagshälsovård:

• Företagshälsovården är en professionell och oberoende rådgivare för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

• Företagshälsovården har till uppgift att arbeta på ett sådant sätt att ändamålet med arbetsmiljölagen uppfylls.

• Företagshälsovården arbetar med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering.

• Företagshälsovårdens verksamhet är baserad på en bred kompetens inom ämnesområden som medicin, teknik, beteendevetenskap, arbetsorganisation och rehabiliteringsmetodik.

• Företagshälsovården identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt lämnar förslag till åtgärder och verkar aktivt för att dessa genomförs.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för företagshälsovård - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.