Företagshälsovård

Förebyggande hälsovård enligt lagen om företagshälsovård.

Målet med företagshälsovård är en sund och trygg arbetsmiljö, en välfungerande arbetsgemenskap, att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar, att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga samt att främja hälsan.

Förmån av fri företagshälsovård är en skattefri förmån, och kostnaderna är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Så här definierar Skatteverket vad som skattemässigt menas med företagshälsovård:

• Företagshälsovården är en professionell och oberoende rådgivare för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

• Företagshälsovården har till uppgift att arbeta på ett sådant sätt att ändamålet med arbetsmiljölagen uppfylls.

• Företagshälsovården arbetar med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering.

• Företagshälsovårdens verksamhet är baserad på en bred kompetens inom ämnesområden som medicin, teknik, beteendevetenskap, arbetsorganisation och rehabiliteringsmetodik.

• Företagshälsovården identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt lämnar förslag till åtgärder och verkar aktivt för att dessa genomförs.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.