Företagsvärdering

Det finns flera metoder för företagsvärdering, dvs för att värdera företag. De olika metoderna ger olika värden eftersom det inte går att exakt fastställa ett objektivt värde för ett företag.

De vanligaste metoderna är:

avkastningsvärdemetoden, som utgår från företagets förväntade resultat. Enligt denna metod värderas företaget till nuvärdet av de beräknade framtida vinsterna

cash-flowmetoden, som utgår från företagets framtida förväntade kassaflöden

substansvärdemetoden, som utgår från värdet på företagets tillgångar och skulder. Detta är den vanligaste metoden, där företagets värde beräknas till skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, värderade till marknadsvärdet.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för företagsvärdering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.