Förlagsandelsbevis

Förlagsandelsbevis är ett andelsbevis som utfärdas av en ekonomisk förening för varje förlagsinsats.

Ekonomiska föreningar är skyldiga att utfärda förlagsandelsbevis. Beviset kan ställas

• till en viss person (kan inte överlåtas)

• till innehavaren (kan överlåtas)

• till en viss person eller order (kan överlåtas).

Följande uppgifter måste finnas på förlagsandelsbeviset:

• föreningens firma

• nummer eller någon annan beteckning för beviset

• insatsens storlek i svenska kronor

• den rätt till utdelning, lämpligen i procent per år, som insatsen medför

• hur utdelningen ska betalas ut och hur förlagsandelsbeviset ska lösas in

• om inte vem som helst får ha förlagsandelar, ska dessa begränsningar framgå

• upplysning om att överlåtelser som görs i strid med begränsningarna är ogiltiga.

Förlagsandelsbevisen ska undertecknas av föreningen.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för förlagsandelsbevis - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.